Ako zostaviť rodinný rozpočet?

Foto doma

Sprehľadníte príjmy a výdavky

Urobte si na začiatku každého mesiaca prehľad, aké Vás čakajú príjmy a výdavky. Pomôže Vám k tomu rodinný rozpočet, z ktorého zistíte, za čo najviac utrácate a na akých položkách by sa dalo ušetriť.

Ako ale taký rozpočet správne zostaviť, aby bol efektívny? Vieme, ako na to a práve teraz Vám to prezradíme!

Krok č. 1 - Spísanie príjmov

Na ľavú stranu papiera si napíšte všetky mesačné príjmy, medzi ktoré patrí čistá mzda, sociálne dávky, dôchodok, zisk z podnikania alebo príjmy z majetku. Nepravidelné príjmy za posledný štvrťrok alebo rok prepočítajte na mesačný priemer. Po zrátaniu všetkých položiek získate prehľad o príjmovej stránke rodiny.

Krok č. 2 - Spísanie výdavkov

Na pravú stranu papiera si poznačte všetky mesačné výdavky. Sami uvidíte, že stĺpec bude podstatne dlhší. Vždy začínajte s pevnými výdavkami, ktoré sú každý mesiac rovnaké. Ide o náklady na bývanie, telefón, internet alebo splátky pôžičiek. Pri ostatných výdavkov, ako sú lieky, oblečenie alebo potraviny je ťažšie určiť približnú výdavkovú stránku, preto je vhodné jeden bežný mesiac sledovať každé minuté euro.

Krok č. 3 - Myslite na sporenie

V rodinnom rozpočte by nemala chýbať kolónka "sporenie". Je naozaj dôležité odkladať si mesačne aspoň malú časť peňazí na mimoriadne výdavky. Odporúčame sporiť si minimálne 2 až 4 percentá z čistého príjmu.

Krok č. 4 - Vyhodnotenie rozpočtu

Ideálny stav nastáva, ak príjmy prevyšujú výdavky, alebo sú si tieto položky aspoň rovné. Naopak problémom sú vyššie výdavky ako príjmy a je nutné hľadať spôsoby, ako výdavky znížiť. Riešením je tiež lepšia platená práca, brigáda, výmena bytu za menší, nové zmluvy poistiek alebo nakupovanie iba potrebných vecí.

Rada na záver

Najmenej dvakrát do roka rodinný rozpočet aktualizujte a zhodnoťte, či sa Vám podarili zoškrtať výdavky a či ste dodržali svoje predsavzatia.

Nejnovější články


Ako hospodáriť s peniazmi

Ako hospodáriť s peniazmi?

Stáva sa Vám, že ku koncu mesiaca zistíte, že nevyjdete s peniazmi. Naučte sa hospodáriť s peniazmi a neobávajte sa pred výplatou otvoriť peňaženku alebo nahliadnuť na bankový účet. Poradíme Vám, ako na to!

Kde nájsť peniaze

Kde nájsť peniaze navyše?

Tiež sa vždy pousmejete nad odporúčaním, aby ste si odkladali 20 až 40% zo svojho príjmu na neočakávanej výdavky a vytvárali si finančnú rezervu? Kde nájsť peniaze navyše? Poradíme Vám, ako na to!

Ako sa zbaviť dlhov

Ako sa zbaviť dlhov?

Ako sa natrvalo zbaviť svojich dlhov a konečne sa oslobodiť od hrozieb exekúcie? Nie vždy je to ale jednoduché, prinášame Vám na to odpovede.