Finančný slovník pojmov

Čo znamenajú jednotlivé pojmy?

Neorientujete sa vo finančných pojmoch? Nevadí všetko zistíte v našom slovníku finančných a pôžičkových termínov. Prinášame Vám najčastejšie používané pojmy a termíny, na ktoré môžete naraziť pri dojednávaní finančných produktov a pôžičiek.


Bonita

Ak žiadate o pôžičku, bude poskytovateľ preverovať Vašu bonitu. To znamená, ako ste schopný splatiť Váš záväzok pôžičky.

Registre

V registroch sa zapisujú negatívne záznamy o nesplácania Vašich záväzkov, ale aj záznamy pozitívne.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov udáva, ako je pôžička drahá. Čím je hodnota nižšia, tým lepšie.


Potvrdenie o príjme

Potvrdený doklad o tom, aké sú Vaše príjmy na účely poskytnutia pôžičky.

Ručenie

Ručenie sa používa na zabezpečenie pôžičky. Veriteľ sa tak istí, že dlžník splatí svoju pôžičku.

Konsolidace

Konsolidácia je zlúčenie existujúcich dlhov do jedného. Výsledná pôžička je potom lacnejšia a výhodnejšia.


Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je zásadný dokument, ktorý sa dojednáva pri poskytnutí pôžičky medzi veriteľom a dlžníkom.

Mikropôžička

Ručenie sa používa na zabezpečenie pôžičky. Veriteľ sa tak istí, že dlžník splatí svoju pôžičku.

SOLUS

Solus je register, do ktorého sa zapisujú informácie o klientoch členov tohto združenia.