Registre

Registre

Aké existujú registre a aké informácie sú v nich evidované? Na čo slúži a kto ich využíva? Do registrov sa zapisujú informácie o stave a splácanie záväzkov dlžníkov bankových a nebankových inštitúcií. Ďalej sú v nich evidované dlžné záväzky napríklad telekomunikačných spoločností, alebo energetických poskytovateľov.

K čomu slúži registre?

Ak žiadate o pôžičku, poskytovatelia sa Vás prolustrujú v registroch, aby zistili, ako si stojíte so splácaním svojich záväzkov. Záznam v registri výrazne ovplyvňuje bonitu a tým pádom šancu na schválenie pôžičky. Ak poskytovateľ nenahliada, alebo neberie záznam v registri do úvahy, jedná sa o pôžičku bez registra.

CRIF - Slovak Credit Bureau

Univerzálny register bankového a nebankového registra

SBCB - Slovak Banking Credit Bureau

Spoločný register bankových informácií má za účel preverovanie bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny fyzických osôb.

NRKI - Nebankový register klientských informácií

Hlavným cieľom databázy je výmena dát veriteľov o bonite, dôveryhodností a platobnej morálky klientov.

SOLUS

Eviduje záväzky z bankových i nebankových produktov a ďalej telekomunikácií, energií a ďalších služieb.

Pozor na Centrálny register dlžníkov čiže CERD

Ak sa chystáte zaplatiť si za výpis z registra, pozor na z Centrálny register dlžníkov čiže CERD. Jedná sa o súkromný podnikateľský subjekt a výpis z tohto registra väčšina poskytovateľov neakceptuje a bude vyžadovať výpis zo štandardných registrov.

RBUZ - Register bankových úverov a záruk

V registri sa ukladajú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - nie fyzické osoby a tí ktorí nepodnikajú.